Russian English


folklora.lt
Folkloras kopas
Muzīkas
Baltā stunda
Pasākumi
Par mums
Vēstkopas

Kopas
Pēc alfabēta
Latvijas kartē
Pēc pazīmēm

Krikumi
Atbalsts
Šrifti
Mpeg3
Saites
Adreses
Statistika
Viesu grāmata


Meklēt pa visām folklora.lt datnēm

Jūs esat Tīmekļa servera folklora.lt
.
apmeklētājs un šīs lapas
.
apmeklētājs.

Ezernieku folkloras ansamblis
Akmiņeica


Fotoattēls (22Kb)
Mātes dienas koncertā Ezernieku tautas namā, 1998.g. 5.maijā

      Dibināts: 1988. gada 16. novembris
      Atrodas: Ezerniekos (Bukmuižā), Krāslavas raj., Latgalē
      Vadītāja: Irēna Dimpere
      Dalībnieku skaits: 20, no tiem pēc vecuma:
          jaunāki par 14 gadiem: 3
          no 14 līdz 24 gadiem: 10
          no 25 līdz 44 gadiem: 1
          no 45 līdz 64 gadiem: 5
          vecāki par 64 gadiem: 1
      un pēc dzimuma:
          vīriešu: 3
          sieviešu: 17
      Darbības veidi: dzied, iet rotaļās

      Apraksts: Ezernieku (Bukmuižas - tā Ezerniekus sauca līdz 1939.gadam) folkloras ansamblis Akmiņeica dibināts 1988.g. 16.novembrī. To var raksturot kā skaitliski lielu ansambli (20-25 dal.) ar dažāda vecuma dalībniekiem. Pa 10 gadiem tajā kopumā bija darbojušies pāri par 60 cilvēkiem, bet 7 ansamblī noturējušies visus gadus. Ansamblim raksturīgs lielais bērnu un jauniešu īpatsvars. 1998.gada 31.oktobrī Akmiņeica nosvinēja 10 darba gadu jubileju.
    Ansambļa nosaukumu izvēlējās paši dalībnieki. Akmiņeica ir neliela upīte Ezernieku pagasta teritorijā. Pavasaros tās krastos kupli zied ievas, kas pašreizējos vecākās paaudzes dalībniekus jaunībā aicinājušas uz romantiskiem tikšanās brīžiem. Nesenā pagātnē uz Akmiņeicas tilta rīkojuši dejas.
    Folkloras ansambļa Akmiņeica sievām piemīt optimistiska atsaucība, enerģija, dziesmas mīlestība. Laikam tas tik ilgus gadus saturējis kopā ansambļa kodolu. Ansamblis daudz koncertējis: Rīgā, Tukumā, Pedvālē, Dagdā, Krāslavā, Rēzeknē, Ludzā, pat Vitebskā. Akmiņeica ir starptautisko folkloras festivālu Baltika-94 un Baltika-97 dalībnieks, ir piedalījies Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī 1990.gadā, kā arī XXI un XXII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos Rīgā.
    Akmiņeica dzied latgaliešu tautas dziesmas. 10 gados izdziedāts ap 80 dziesmām. Patreiz aktīvajā repertuārā ir pāri 20 dziesmām, trešā daļa ir no Bukmuižas, kuras ņemtas no Folkloras institūta materiāliem, jo dzīvu teicēju mūsu pusē jau nav. Savā laikā Bukmuižas dziesmas pierakstījuši E.Melngailis, R.Jermans u.c. mūziķi.

      Adrese: Irēna Dimpere, Kolnasāta, Ezernieki, Krāslavas raj., LV-5692, Latvija
      Tālrunis: 56-55112

      Ziņas sniegtas: 1999. gada 16. maijā


Autortiesības © 1998-2023, Ansis Ataols Bērziņš
Jautājumi, ierosinājumi un aizrādījumi var tikt sūtīti uz adresi ansis_N@N_folklora.lt

Lapa tapusi ar   SFL, Latnet un Lanet atbalstu.
Lapa pēdējo reizi
pilnveidota
2018. gada 3. septembrī"Pāri jumtam" - tautas deju mūzika blīvplatēs un kasetēs!