Russian English


folklora.lt
Folkloras kopas
Muzīkas
Baltā stunda
Pasākumi
Par mums
Vēstkopas

Kopas
Pēc alfabēta
Latvijas kartē
Pēc pazīmēm

Krikumi
Atbalsts
Šrifti
Mpeg3
Saites
Adreses
Statistika
Viesu grāmata


Meklēt pa visām folklora.lt datnēm

Jūs esat Tīmekļa servera folklora.lt
.
apmeklētājs un šīs lapas
.
apmeklētājs.

Folkloras kopa
Grodi


Fotoattēls (32Kb)
Rīgā, 2000.g. jūlijā

      Dibināta: 1987. gadā
      Atrodas: Rīgā
      Vadītājs: Aīda Rancāne, Andris Kapusts
      Dalībnieku skaits: 8, no tiem pēc vecuma:
          jaunāki par 14 gadiem: 2
          no 25 līdz 44 gadiem: 5
          vecāki par 64 gadiem: 1
      un pēc dzimuma:
          vīriešu: 3
          sieviešu: 5
      Darbības veidi: dzied, spēlē, danco, iet rotaļās
      Muzīkas: kokles, stabule, vargāns, ģīgas, taures, bungas, Pēterburgas ermoņikas, akordeons, vijole, basa ģīga.

      Apraksts: Folkloras kopa Grodi dibināta 1987.gadā Rīgā. Tās darbības pamatā ir tautas tradīciju izzināšana, apgūšana un tālāka popularizēšana. Kopas dalībnieki vāc folkloras materiālus ekspedīcijās pie tautas teicējiem, kur arī apgūst tradicionālo dziedāšanas un muzicēšanas manieri. Sadarbojas ar etnomuzikoloģijas, arheoloģijas, antropoloģijas, astronomijas un citu zinātņu speciālistiem seno tradīciju izzināšanā un atjaunošanā. Grodu dalībnieki ir pagatavojuši XII gs. latgaļu apģērba un rotu precīzas rekonstrukcijas.
    Kopa rīko un piedalās tautas tradicionālo svētku svinēšanā un ar tiem saistītajos rituālos. Saules sagaidīšana Lielajā dienā, ugunsrata ripināšana Jāņos, bluķa vilkšana Ziemassvētkos, veļu mielošana rudens vakaros, vizināšanās Meteņos - ik gadu dzīvības enerģiju uzturošas darbības Grodu dzīvē.
    Kopas repertuāru veido gadskārtu ieražu, ģimeņu godu, mītoloģiskās, bāreņu, karavīru, darba, sadzīves un citu tematu dziesmas, mūzika, rotaļas un dejas no visiem Latvijas novadiem. Īpašu daļu sastāda dziesmas no dalībnieku senču dzimtā novada - Latgales.
    Grodu dalībnieki ir apguvuši dažādus tautas vokālās mūzikas žanrus - vienbalsīgās un daudzbalsīgās dziesmas - tai skaitā burdondaudzbalsību, teicamās jeb rečitatīvās, refrēnu, un citas dziesmas. Savukārt muzicējot tiek izmantoti gan vecākas, gan jaunākas cilmes tautas mūzikas instrumenti. Kopas priekšnesumos dziesmas parasti tiek izpildītas autentiskajā manierē, bet skaņdarbos ar instrumentu pielietojumu lielākā mērā izpaužas aranžējumi.
    Muzicējot kopā ar vecākās paaudzes tautas muzikantu no Baltinavas - vijolnieku Andreju Rancānu, grupas instrumentālais skanējums iegūst īpašu etnogrāfisku kolorītu.
    Kopa regulāri piedalās dažādos koncertos, sarīkojumos un festivālos Latvijā un ārvalstīs. Grodu dziesmas un mūzika bieži tiek atskaņotas Latvijas radio un televīzijā. Grupa koncertējusi Baltijas valstīs, Polijā, Krievijā, Vācijā, Kazahstānā, Dānijā, Somijā, Francijā, Portugālē, Japānā, Beļģijā.

      Adrese: Andris Kapusts, Brīvības 108-57, Rīga, LV-1001, Latvija
      Tālrunis: 6063277, 9289182
      E-pasts: andr27_N@N_delfi.lv, aidarancane_N@N_hotmail.com

      Ziņas sniegtas: 2001. gada 6. septembrī, 2006. gada 7 februārī


Autortiesības © 1998-2022, Ansis Ataols Bērziņš
Jautājumi, ierosinājumi un aizrādījumi var tikt sūtīti uz adresi ansis_N@N_folklora.lt

Lapa tapusi ar   SFL, Latnet un Lanet atbalstu.
Lapa pēdējo reizi
pilnveidota
2018. gada 3. septembrī"Pāri jumtam" - tautas deju mūzika blīvplatēs un kasetēs!