Russian English


folklora.lt
Folkloras kopas
Muzīkas
Baltā stunda
Pasākumi
Par mums
Vēstkopas

Kopas
Pēc alfabēta
Latvijas kartē
Pēc pazīmēm

Krikumi
Atbalsts
Šrifti
Mpeg3
Saites
Adreses
Statistika
Viesu grāmata


Meklēt pa visām folklora.lt datnēm

Jūs esat Tīmekļa servera folklora.lt
.
apmeklētājs un šīs lapas
.
apmeklētājs.

Barkavas pagasta folkloras kopa
Madava


Fotoattēls (30Kb)
Jāņu aplīgošana Barkavas pagastā, 1994.g. 23.jūnijā

      Dibināta: 1993. gada 1. marts
      Atrodas: Barkavā, Madonas raj., Latgalē
      Vadītāja: Iveta Dukaļska
      Dalībnieku skaits: 25, no tiem pēc vecuma:
          jaunāki par 14 gadiem: 4
          no 14 līdz 24 gadiem: 2
          no 25 līdz 44 gadiem: 8
          no 45 līdz 64 gadiem: 4
          vecāki par 64 gadiem: 5
      un pēc dzimuma:
          vīriešu: 3
          sieviešu: 22
      Darbības veidi: dzied, spēlē, iet rotaļās
      Muzīkas: akordeons, cītaras, vijole, bungas.

      Apraksts: Kolektīvs izveidojas 1993.gada 1.martā no Barkavas pagasta aktīvākajiem ļaudīm. Kopas nosaukums radies nesen: Madava - Barkavas pagasta vēsturiskā robežupe.
    Kopas pamatsastāvu veido vairākas ģimenes, dažādas paaudzes. Darbošanās mērķi - iedzīvināt latviešu tautas tradīcijas katram savā ģimenē ikdienā, saglabāt latgaliskās ģimenes godu, tradīcijas un ieražas.
    Savā repertuārā izmantojam Latgales novada (īpaši Rietumlatgales) dziesmas, rotaļas, vēstītājfolkloru. Galvenā uzmanība tiek pievērsta Barkavas apkārtnes latgaliskajām izloksnēm un Barkavā pierakstītajiem folkloras materiāliem (teicējas A.Borozinska, G.Elksne, M.Butlere u.c.), kurus meklējam ZA folkloras krātuvē. Kopas repertuārā ir ģimenes godu, gadskārtu ierašu dziesmas, rotaļas, dejas, kā arī jaunāko laiku ziņģes. Savos priekšnesumos izmantojam mūzikas instrumentus: akordeonu, cītaru, vijoli u.c. Kopa labprāt savā repertuārā iekļauj mūsdienās radušos vēstītājfolkloru (piem., anekdotes).
    Folkloras kopu labprāt aicina piedalīties kāzās ar apdziedāšanās dziesmām, kopīgi svinam Līgo svētkus, Ziemassvētkos ejam čigānos, kopā svinam arī daudzus citus latviešu svētkus. Kopai ir draugi gan Latgales, gan Vidzemes novadā, ar kuriem labprāt sadarbojamies. Folkloras kopa ir piedalījusies folkloras festivālos Baltica-94 un Baltica-97.

Fotoattēls (37Kb)
Pēc "darba siena pļavā" pirms festivāla Baltica-97

      Adrese: Iveta Dukaļska, Līčupes, Barkava, Madonas raj., LV-4834, Latvija
      Tālrunis: 48-36738 (d.)

      Ziņas sniegtas: 1998. gada 21. augustā


Autortiesības © 1998-2024, Ansis Ataols Bērziņš
Jautājumi, ierosinājumi un aizrādījumi var tikt sūtīti uz adresi ansis_N@N_folklora.lt

Lapa tapusi ar   SFL, Latnet un Lanet atbalstu.
Lapa pēdējo reizi
pilnveidota
2018. gada 3. septembrī"Zirnīšiem skaisti ziedi" - albums blīvplatēs un kasetēs!