Russian English


folklora.lt
Folkloras kopas
Muzīkas
Baltā stunda
Pasākumi
Par mums
Vēstkopas

Kopas
Pēc alfabēta
Latvijas kartē
Pēc pazīmēm

Krikumi
Atbalsts
Šrifti
Mpeg3
Saites
Adreses
Statistika
Viesu grāmata


Meklēt pa visām folklora.lt datnēm

Jūs esat Tīmekļa servera folklora.lt
.
apmeklētājs un šīs lapas
.
apmeklētājs.

Folkloras kopa
Rija


Fotoattēls (26Kb)
Pēc Baltikas atlases koncerta, 2002.gada 15.decembrī

      Dibināta: 1989. gada rudenī
      Atrodas: Rīgā
      Vadītāja: Dzidra Rijniece
      Dalībnieku skaits: 45, no tiem pēc vecuma:
          jaunāki par 14 gadiem: 7
          no 14 līdz 24 gadiem: 22
          no 25 līdz 44 gadiem: 7
          no 45 līdz 64 gadiem: 5
          vecāki par 64 gadiem: 4
      un pēc dzimuma:
          vīriešu: 20
          sieviešu: 25
      Darbības veidi: dzied, spēlē, danco, iet rotaļās
      Muzīkas: akordeons, vijole, kokle, stabule, flauta, bungas, velna bungas un citas sitamie rīki.

      Apraksts: 1989. gada rudenī Rīgas 93. vidusskolas skolotājas Dzidras Rijnieces aicināti kopā sanāca dziedāt, dejot un rotaļāties gribētāji, kas saprata, ka tautai bez pagātnes nav nākotnes. 1992. gadā folkloras kopa ieguva savu nosaukumu Rija un uzsāka aktīvu darbību.
    Sākumā kopā sanāca 11 pieaugušie un 9 bērni, galvenokārt skolēni, skolotāji un bērnu vecāki, lai dejotu un dziedātu par Latvijas dabu, tās skaistumu, darbu, svētkiem un cilvēkiem. 1995. gada beigās folkloras kopā bija 24 dalībnieki, bet vēlāk nāca arvien jauni un jauni dziedāt un dejot gribētāji. Uzsākot 2003. gadu Rijā ir 45 dalībnieki, vecumā no 4 līdz 70 gadiem.
    Rija ir apguvusi gadskārtu dziesmas un rotaļu dejas, iemācījusies svinēt latviešu gadskārtu godus, protams, kopā ar skatītājiem. Rija ciemojas galvenokārt bērnu namos, veco ļaužu pansionātos, Rīgas un republikas skolās, un tā var sevi dēvēt par latviešu tautas dziesmu, deju un rotaļu kopu, jo, nākot pie publikas, tās mērķis ir iesaistīt dziedāšanā, dejošanā un rotaļās visus klātesošos, tā, lai dejotu visa "zāle". Rija sekmīgi piedalās arī tādos Latvijas kultūras un svētku pasākumos kā Pulkā eimu, pulkā teku, Baltika, Latvju ziņģe, kā arī cienījamu Latvijas un Rīgas viesu sagaidīšanas pasākumos, kā, piemēram, Francijas prezidenta Ž. Širaka sagaidīšanā 2001. gadā. Par aktīvu piedalīšanos 18. novembra valsts svētku pasākumos Rija 1999. gadā ir saņēmusi valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas pateicības rakstu.
    Rija ir gaidīts viesis un augstu novērtēta ne tikai Rīgā un Latvijas novados, bet arī atzinīgi uzņemta Lietavā, Igaunijā, Austrijā, Šveicē, Polijā un Anglijā. 2002. gadā kopumā Rija ir iepriecinājusi skatītājus, klausītājus, dziedāt un dancot gribētājus vairāk kā 50 koncertos dažādās Latvijas vietās. Pēdējā laikā Rija darbojas Jāņa Poruka skolas paspārnē.

Fotoattēls (34Kb)
Vecrīgā kopā ar Latvijas prezidenti V.Vīķi-Freibergu un Francijas prezidentu Ž.Širaku, 2001.gada jūlijā

      Adrese: Dzidra Rijniece, Avotu 68-11, Rīga, LV-1009, Latvija
      Tālrunis: 9492682
      E-pasts: askudra_N@N_latnet.lv (Atis Skudra)

      Ziņas sniegtas: 2003. gada 2. jūlijā


Autortiesības © 1998-2023, Ansis Ataols Bērziņš
Jautājumi, ierosinājumi un aizrādījumi var tikt sūtīti uz adresi ansis_N@N_folklora.lt

Lapa tapusi ar   SFL, Latnet un Lanet atbalstu.
Lapa pēdējo reizi
pilnveidota
2018. gada 3. septembrī"Zirnīšiem skaisti ziedi" - albums blīvplatēs un kasetēs!