Russian English


folklora.lt
Folkloras kopas
Muzīkas
Baltā stunda
Pasākumi
Par mums
Vēstkopas

Kopas
Pēc alfabēta
Latvijas kartē
Pēc pazīmēm

Krikumi
Atbalsts
Šrifti
Mpeg3
Saites
Adreses
Statistika
Viesu grāmata


Meklēt pa visām folklora.lt datnēm

Jūs esat Tīmekļa servera folklora.lt
.
apmeklētājs un šīs lapas
.
apmeklētājs.

Folkloras kopa
Talsi


Fotoattēls (25Kb)

      Dibināta: 1990. gada 22. novembrī
      Atrodas: Talsos, Kurzemē
      Vadītājas: Lija Dunska
      Dalībnieku skaits: 9, no tiem pēc vecuma:
          no 14 līdz 24 gadiem: 1
          no 25 līdz 44 gadiem: 4
          no 45 līdz 64 gadiem: 4
      un pēc dzimuma:
          vīriešu: 1
          sieviešu: 8
      Darbības veidi: dzied, spēlē, danco, iet rotaļās
      Muzīkas: ermoņikas, kokle.

      Apraksts: Tā riktig mēs sāk 1990.gade novembre, sanāc kope pie Zigrīd Brāl, svine vārdien un nonāc pie slēdzan, kapēc gan nedziedt folklore, jo mēs vis jau bi dziedājš kores un ansambļes. No tiem sešem, kas sāk, nu vairs nav palics neviens. Dažs i pārcēles uz viņsaul, cits uz cit dzīvsviet. Nevien iestād tād folklor nesaprat un negribe turet, mēs ar neko nelūdzes un bij patstāvīg vis šos gāds. No sākum dziedāj dzīvokļos, tad atrād pagrabe vien telp un mēģināj tur, tā talsniek mūs iesauc pa pagrabniekiem.
    Uzrāven mums dēv tas, ka mūs rajone notik Kurzēms atlas uz Baltik-91. Mēs dome, pa gāl jau neviens nesitīs, pieteices un gribe redzt kā tie liele folklors kops uzstājes. Kad gāj priekše, kājs trīce, bet komisijai mēs iepatikes un mūs paņēm uz festivāl. Tā mēs nav izlaiduš nevien Baltiks festivāl.
    Mēs vairāk dzied mūs pus dziesms. Vandzene ir teicēj Makovsk Alm, no vīņs mēs iemācījušes plaš repertuār. Pirmes gāds, kad nebij folklor grāmats, Zigrīd brauc uz Zinātņu akadēmij pie Rozenberg Jān, ņēm materiāls no arhīvem. Rozenberg Jāns ar ieteic, ko nu tik daudz, kapēc nevar ņemt nosaukum Talsi. Karog ar Zigrīd pats uzšūv, un tur ar ir vispopulārākais Talsu skats virse.
    Dzied mēs vis gadskārt dziesms, gods, rituālus un uzlaiž pa kād ziņģ ar. Dzied pa Tals rajon un iestādem. Draug mums ir Ventspile, Puze, Kuldīge, Tukume, Otaņķos, Dobele, Bauske, Svitene, Valmiere, Rīge un Rūjiene. Rūjiene jau mēs jūtes ka soves mājes, trīs reizs i bijš uz festivālem.
    Katr ruden, ka sāk dziedāt, mēs vār pien putr un vis saim ēd ar kok karotem no vien liel bļod, kā senes laikes uzdedzan svecs. Ar puķem sveic jubilārs un jaunes, kas uzstājes pirmo reiz. Rakst kops diensgrāmat. Uztur latvisk gār paš sev un dod ari citem.
    2003. gād janvāre mēs nonāc liel pārmaiņ priekše - Zigrīd aizgāj no kop. Bet nekas jou neapstājes. Dzīv rit sāv plūdum uz priekš. Īrs Burlačko vadibe a viss kops liel palīdzib mēs tik uz Baltik-2003. Sākes jaun sezon ilggadej kops dalibniec Līj Dunsk vadibe. Mūs maze bērn i izauguš un i Rīge augstes skoles. Tā ka notiks dalibniek maiņ. Bet talsniek jou i muzikāl taut. Un vienmēr atradisies joun dziedat griboš un varoš cilek.

Fotoattēls (21Kb)

      Dziesmas paraugs: Aurēdama, Vēja māte (1999.g.)
Viens pantiņš AU formātā (501 Kb)
Visa dziesma MP3 formātā (860 Kb)

      Adrese: Lija Dunska, Linduļa ielā 4, Talsi, LV-3201, Latvija
      Tālrunis: 32-25643, 9493691

      Ziņas sniegtas: 1999. gada 19. maijā, 2003. gada 15. septembrī


Autortiesības © 1998-2023, Ansis Ataols Bērziņš
Jautājumi, ierosinājumi un aizrādījumi var tikt sūtīti uz adresi ansis_N@N_folklora.lt

Lapa tapusi ar   SFL, Latnet un Lanet atbalstu.
Lapa pēdējo reizi
pilnveidota
2018. gada 3. septembrī"Zirnīšiem skaisti ziedi" - albums blīvplatēs un kasetēs!