Russian English


folklora.lt
Folkloras kopas
Muzīkas
Baltā stunda
Pasākumi
Par mums
Vēstkopas

Pasakumi
Kalendārs
Regulārie
Reportāžas
Mācības

Krikumi
Atbalsts
Šrifti
Mpeg3
Saites
Adreses
Statistika
Viesu grāmata


Meklēt pa visām folklora.lt datnēm

Jūs esat Tīmekļa servera folklora.lt
.
apmeklētājs un šīs lapas
.
apmeklētājs.

Latvijas Kultūras koledžas izglītības programma
Mākslas institūciju pārvaldība - kultūras menedžeris ar specializāciju tradicionālajā kultūrā

      Sākot ar 2007./08. studiju gadu Tu vari iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tradicionālās kultūras menedžera profesijā!
      Latvijas Kultūras koledžas (LKK) jaunajā izglītības programmā Mākslas institūciju pārvaldība - kultūras menedžeris ar specializāciju tradicionālajā kultūrā Tu varēsi studēt ne tikai vispārizglītojošos un nozares studiju kursus - pasaules un Latvijas kultūras vēsturi, kulturoloģiju, arhitektūras un mākslas vēsturi, psiholoģiju, svešvalodu, ekonomikas pamatus, tiesību pamatus, datorzinības, kultūras menedžmenta pamatus, kultūras institūciju vadību, projektu vadību, biznesa plāna izstrādi, personāla vadību, kultūras mārketingu, sarīkojumu organizāciju un vadību, bet arī specializēties latviešu tradicionālajā kultūrā. Studēt:

 • latviešu folkloru;
 • latviešu tradicionālo mūziku;
 • tradicionālo dziedāšanu;
 • tradicionālo horeogrāfiju;
 • instrumentālo un ansambļa mūziku un muzicēšanu;
 • ieražu un rituālu struktūru un arhetipus;
 • svētkus, godus un ieražas;
 • tradicionālās kultūras pedagoģiju;
 • tautas tērpu;
 • režijas pamatus.
      Iegūtās zināšanas un prasmes ļaus Tev uzsākt karjeru darba tirgū uzreiz pēc studiju beigšanas kā etnogrāfiskā, folkloras vai deju ansambļa vadītājam, novada etniskās kultūras centra vai tradīciju kopu speciālistam, kā arī ar tradicionālo kultūru saistītu projektu vadātājam, nodrošinot nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanas un prasmju pārmantošanas programmu īstenošanu.
      Studiju procesā Tev būs iespēja iepazīt dažādu kultūras iestāžu un kultūras institūciju darbu tradicionālās kultūras menedžmenta jomā, gūt zināšanas par folkloras kolektīva vadību, apgūt folkloras vākšanas metodiku un pilnveidot savu radošās darbības pieredzi, apgūstot tradicionālajai kultūrai raksturīgās vokālās un instrumentālās muzicēšanas prasmes u.c. LKK ir noslēgti līgumi ar vairāk kā 200 dažādām prakses vietām Latvijā.
      Tradicionālās kultūras specializācijas programmas satura kvalitāti nodrošinās tādi tradicionālās kultūras speciālisti kā Dace Bula, Beatrise Reidzāne, Aīda Rancāne, Ieva Tihovska, Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Sniedze Grīnberga, Ilmārs Pumpurs un Ineta Heinola.

      Studiju ilgums: 2,5 gadi.
      Studiju forma: pilna un nepilna laika.

      Pieteikšanās studijām 2007. gadā notiek no 6. līdz 17. augustam, uzņemšanas komisijas darba laikos.
      Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:
 • jāizpilda pieteikuma veidlapa;
 • jāiesniedz pases kopija un jāuzrāda oriģināls;
 • jāiesniedz 4 fotogrāfijas (3x4);
 • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija un, ja tā nav notariāli apliecināta, jāuzrāda oriģināls;
 • Reflektantiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim.
 • reflektantiem studijām programmā DEJA jāiesniedz medicīnas izziņa par vispārējo veselību;
 • rekomendācija (vēlama);
 • dokuments par uzvārda maiņu (ja mainīts uzvārds);
 • pilna laika studijām - Valsts latviešu valodas un svešvalodas centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinoši sertifikāti vai to kopijas, uzrādot oriģinālu, izņemot reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami;
 • Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa Ls 7,- . Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas atbrīvoti.

      2007./2008.st.g.iestājpārbaudījumi pilna un nepilna laika studijām notiek no 20. līdz 21. augustam Uzņemšanas komisijas norādītajos laikos.
      PILNA LAIKA STUDIJU PROGRAMMĀS students tiek uzņemts konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu sertifikātu (latviešu valodā un literatūrā un svešvalodā) vērtējuma.
      Nepilna laika maksas studiju programmās ieskaita bez CE sertifikāta vai iestājpārbaudījumu kārtošanas, ja vispārējo vidējo izglītības iestāžu dokumentā nav nesekmīga vērtējuma.
      Plašāku informāciju varat iegūt pa tālruni 7276575 vai apmeklējot Latvijas Kultūras koledžas mājas lapu www.kulturaskoledza.lv, vai zvanot pa tālruni 2-8346843 programmas izstrādes koordinatorei Guntai Siliņai-Jasjukevičai.Autortiesības © 1998-2024, Ansis Ataols Bērziņš
Jautājumi, ierosinājumi un aizrādījumi var tikt sūtīti uz adresi ansis_N@N_folklora.lt

Lapa tapusi ar   SFL, Latnet un Lanet atbalstu.
Lapa pēdējo reizi
pilnveidota
2018. gada 3. septembrīDodies uz dančiem!